KONMUŞ
dağılırım üzüm üzüm ufuklara
damla damla taşır bulutlar beni
denizlere köpük saçarım tuzlu
yaramazlığım sahilde kırmış okulu
bir ıslık gelip kıyıcığıma durmuş
susma ne olursun
susma
inci gözlü kuş
sevgi gelip
gönül dalıma konmuş


Yusuf  ALTUNEL