KANADIMDA ACI

açlık
  kırık
   kanatlı
    öksüzlük
     ağzından
      beslediğim
       acılar ölü
         çocuklarım
          ürkek sesim
           incecik gökyüzü
            açar kanatlarını
             ölümden isim
              maviye döktüğüm
               öksüzlük kör	         gözüm
                yuvamda hırsız      sinsi yılanlar
                  uçarım          koynumda
                   kartal çığlığı   kanat açar
                    kafesim	     acılarım
                   esaretler parçalar zincirler
                  gagamda ince  yırtılmış
                 kan kırmızısı kefenler
               bir sızı	      bağrımda
              yitirdiğim yavrularım sessizlik
           türkülerim	           sabırtaşı
         onlara ağlarım	    sözü edilmemiş
      çaresizlik makamında
      tüm ağıtlarım

Yusuf ALTUNEL