BARIŞ

kanatlarını çırpa çırpa havalanır
sözleri barışın
mutluluk uçurtmaları hazır
ve evrenin tüm mavi gökleri
eldeğmemiş ezgiler yüklü
kızıl yanaklardan kaçmış
mey kokulu sarhoşluklar
evlerimize sevgiden iz
ayyaş sevinçleri
içimize çekeriz

kanat çırparız yalçınında özgürlüğün
cansız bir cesettir geçmiş, canlara can bugün
ezilmiş türküler toparlanır
kuşların gagalarından dökülürler sokaklara
ölüler uyanır
horona tutuşur bütün yiğitler yağız
ateş böcekleri tutuşur
havalanır mavisi denizin
sevincin gümüşüne karışırız

Yusuf  ALTUNEL