HAK ÇALAB'IM

Hak Çalab'ım Hak Çalab'ım 
Sencileyin yoğ Çalab'ım 
Günahlarımız yarlığagıl 
Ey rahmeti çoğ Çalab'ım 

Ben aydıram ki ey gani 
Nedir bu derdin dermanı 
Zinhar esirgeme beni 
Aşk oduna yak Çalab'ım 

Ne sultan ne baylardasın 
Ne köşk ü saraylardasın 
Girdin miskinler gönlüne 
Edindin durak Çalab'ım 

Gel kogıl beni yanayım
Baştan başa uşatayım
Ol sevdiğin Muhammed'e
Olayım çırak Çalab'ım

Kullar senin sen kulların 
Günahları çoğ bunların 
Uçmağına koy bunları 
Binsinler burak Çalab'ım 

Ne ilmim var ne taatım 
Ne gücüm var ne takatim 
Meger senin inayetin 
Kıla yüzüm ak Çalab'ım 

Yarlığagıl sen Yunus'u 
Günahlı kullarınla 
Eğer yarlıgamazısan
Key katı firak Çalab'ım

YUNUS EMRE