SURET

Dil kapalıydı kendimi ifade için
sözden yazıya döndüm
rüyama giren hayale ruhumdan
bir tüneli kazmak için
kendimi içimdeki mağaraya aldım

Sol kapalıydı hayallerime firar için
batıdan sağa söndüm
zamanın ufunetinden çocukluğuma
giden bir otobüs için
kendime bir bilet aldım

Suretim kapalıydı ruhuma ten için
kendime giden uzaklığa döndüm
içime, mağaraya, oradaki hayale
indim, çünkü indikçe
yaklaşıyor her ruh kendi suretine


                [Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsunu]
Yücel KAYIRAN