DEVRİM TÜRKÜLERİ
Daha sık söyleyin devrim türkülerini.
Onları az söylüyorsunuz -
     ve benim yaptığım da bu.
Fazlaca mı doyumlusunuz?
     Size hiçbir şey heyecan vermiyor mu?
Söyleyin o türküleri.
   Yardım edeceklerdir size.
Kitaplar alın.
   O türküleri içeren.
Okuyun bıkmadan, usanmadan.
Söyleyin kendi kendinize
      sesli ya da içinizden.
Söyleyin çocuklarınıza da,
      tabii çocuklarınız varsa.
Duyacaksınız
   uzak ve acılı
ağır pranga şangırtlarını,
Göreceksiniz tutuklanmışları, kıskıvrak bağlanmışları,
dövülmüşleri,
  kurşuna dizilmişleri,
     hurdahaş edilmişleri.
Zamanın yapmacık ve yalancı marşlarına değil
onlar
   kendi kutsal türkülerine inanıyorlardı.
O türküleri söylüyorlardı,
       gizlice,
           usul sesle.
Yüksek sesle söyleyememenin acısını
       duyarak yüreklerinde.
Biricik ve unutulmaz bir kanla
       bağlıyız onlara biz.
Şimdi o türküleri
     yüksek sesle söylemeliyiz!
Yaşamınız pek mi tekdüze?
     Pek mi kıpırtısız?
İnsanlara
   ve sözlere
      artık kalmadı mı güveniniz?
Ama devrim türküleri var
        yeryüzünde.
Söyleyin onları.
     Size yardım edeceklerdir, göreceksiniz.


Yevgeni YEVTUŞENKO

Çeviri : Ataol BEHRAMOĞLU