KENDİ ŞARKIM

I

Kendimi övüyorum, kendimi anlatıyorum,
Bende olanlar sizde de olacak,
Çünkü bendeki her atom benim olduğu kadar sizindir de.

Sere serpe ruhumu çağırıyorum,
Eğilip koyveriyorum kendimi yeşeren yaz çimenini gözleyerek.

Dilim, kanımın her atomu, bu topraktan oluşma, bu havadan,
Burada doğmuş ana babalardan doğma, onların da ana babaları
	burada doğmuş, onların da, onların da,
Ben, otuz yedi yaşımda bugün, sağlık içinde başlıyorum,
Ölünceye kadar durmama umuduyla.

İnançlar, mezhepler ara verdi,
Geri çekilip öylece kaldılar, ama hiç unutulmayacaklar,
Ben hem iyinin, hem kötünün limanıyım, ne pahasına olursa
	olsun izin veriyorum konuşmaya,
Denetlenmeyen doğa, özgün enerjisiyle.Walt WHITMAN

Çeviren : Memet Fuat
Şiirin Aslı :
Song Of Myself