SON MEKTUP

               (Şairin cesedinin yanında bulunmuştur) 
 
Hepinize!.. 
     İşte ölüyorum. Kimseyi suçlamayın bundan ötürü. Hele dedi-
kodudan, unutmayın ki, merhum nefret ederdi. 
     Anacığım, kardeşlerim, yoldaşlarım! Bağışlayın beni. İş değil 
bu, biliyorum (kimseye de öğütlemem),ama benim için başka bir çı-
kar yol kalmamıştı. 
     Lili, beni sev. 
     Hükümet Yoldaş! Ailem : Lili Brik, anam, kız kardeşlerim ve 
Veronika Vitoldovna Polonkaya' dan ibarettir. Yaşamlarını sağlar-
san, ne mutlu bana.. 
     Bitmemiş şiirleri Brik'lere verin, ne lâzımsa onlar yapar. 
     "Bir varmış bir yokmuş" 
                       derler hani : 
Aşkın küçük sandalı 
                 hayat ırmağının akıntısına 
                                      kafa tutabilir mi! 
Dayanamayıp parçalandı işte sonunda... 
Acıları 
      mutsuzlukları 
                 karşılıklı haksızlıkları 
      h a t ı r l a m a y a  b i l e  d e ğ m e z : 
Ödeşmiş durumdayız kahpe felekle. 
Ve sizler mutlu olun 
                yeter. 


 
Vladimir MAYAKOVSKI

Çeviren : Attilâ TOKATLI