KİTLELER ANLAMIYOR

Yazarla okurun
            arasında
                  aracılar durur,
ve aracının
         zevki
             en ortalamadır.

Aracılar ordusunun
               bu ortalama zevkinden
hem eleştiri
         hem düzelti
                  binlercedir.

Sen 
   ne dersen
           de
Aracı gene
        bildiğini
              okur:

"Ben
    başka
         bir insanım.
Nadson'un
         şiirlerini
              şimdiki gibi anımsıyorum...
İşçiler
     kısa dizeleri
              sevmiyor.
Ama Aseyev
          aracılara
                 hâlâ sövüyor.
Ya noktalama imleri?
                Bir nokta
                       sanki bir ben.
Siz 
   nokta ekerek
             şiirleri süslüyorsunuz.
Yoldaş Mayakovski,
                yambla yazsaydınız,
size her dize için
             yirmi kuruş fazla öderdim."

Eleştirmen
        on milyonların
bu iki temsilcisinin
              yanından geçerken duygulandı.

Hiç bir ayrıcalıkları yoktur
                   et ve kemik...
İnsan insandır!

Ama akşam oturup
               çay içerken övünür durur:

"Ben 
     bu işçi sınıfını
               iyi tanırım.
Suskunluğunun
            nedenini bilir
                      ruhunu okurum.
Ne bozulur,
         ne umutsuzluğa düşer.
Böyle bir sınıftan
             kim okunabilir?
Yalnızca Gogol,
            yalnızca klasikler.

Köylüler mi?
          onlar da aynı,
                    hiç bir ayrımı yok.
Şimdiki gibi anımsıyorum.
                    İlkyazdı, yazlıktaydı..."

Bizdeki yazarların
              böyle boşboğazları
kitlelerin
       sık sık
            beynini bulandırıyor.
Ve devrim öncesinin

söz
  fırça
     ve keski sanatının

bir sürü örnekleri dolaşıp duruyor
ve aydın yetenekler
                kitlelere akıyor.

Düşler,
      güller
          ve gitar sesleri.

Ben korkudan benzi uçmuş
                      yazarlardan
                                yoksul şiirlerinden
yakınmayı
        artık bırakmalarını
                      rica ediyorum.

O böyle
      birkaç
           bayatlamış masalı,
saatlerce anlatır
            açıklar,
bu umutsuz aydın
              her şeyde bir kusur bulur:

"İşçiler ve köylüler
              sizi anlamıyorlar" der.

Yazar
     suçlu suçlu
              boynunu büker.

Ama bu
      en etkili eleştirmen
köylüyü
      ilk kez
           savaştan önce,
yazlıkta
      et
        alırken gördü.

İşçileriyse,
        bundan daha az.

İkisini birlikte
          bir su baskınında
                       tesadüfen gördü.

Bir köprüden 
           çevreye,
                 taşan sulara,
yüzen buzlara
           bakıyorlardı.

Çünkü yönetici sınıf
               artık sanattan da
en az sizin kadar
              anlıyor
Sen kitlelere 
          yüksek kültürü
                      götür!

Böylesini ve benzerlerini.

Size de,
      bana da,
             köylülere de,
                       işçilere de

iyi kitap gerekli,
            çünkü iyi kitap
                       anlaşılır.


VLADIMIR MAYAKOVSKI

Çeviren : Mehmet ÖZATA


...............................................................................
Nadson, Semyon Yakovleviç: Rus burjuva ozanı.
Aseyev, Nikolay Nikolayeviç: Sovyet ozanı.
Yamb: Bir kısa ve bir uzun heceden oluşan bir uyak.