DİNLEYİN!..

Dinleyin !
Bu yıldızları böyle
                    her gece
                            niçin yakarlar ?
Herhalde birisine gerekli diye?
Herhalde yanmalarını isteyen birisi var?
Ve herhalde birisi
                    bu balgam parçalarını
                    inci diye sayıklar?
Ve zorlayıp
              bir öğle vakti kalkan toz borasını
              Tanrı katına varır
              geç kalmak korkusu yüreğinde
              yalvarır

              öper Tanrı' nın elini merhamet dilenerek
              ağlar - 
              anlatır kendisine niçin bir yıldız
              gerektiğini - 
              bu azaba yıldızsız katlanamayacağını
              Ve sonra o birisi
gezdirir boğuntusunu diyar diyar
              sakin gözükmeğe çalışarak:
              "Şimdi daha iyisin değil mi?"
              diye sorar
              yoluna ilk çıkana
              "Korkmuyorsun artık
               değil mi?"
Dinleyin!
Yaktıklarına göre bu yıldızları
                         böyle
                                 her gece
Birisinin işine yaramaları şart
                          öyle değil mi
               ve şart olsa gerek
               gene her gece
               hiç olmazsa bir yıldızın yanıp sönmesi..Vladimir MAYAKOVSKI

Çeviren : Attilâ TOKATLI