Vitezslav NEZVAL

20. yüzyılın en önemli Çek şairlerinden olan Vitezslav Nezval, 26 Mayıs 1900'de Moravya'nın Biskoupoky köyünde doğdu. 6 Nisan 1958'de, Prag'da yaşamını yitirdi. Prag'da felsefe, hukuk ve edebiyat öğrenimi gören Nezval, Birinci Dünya Savaşı sonrasında "proleter şiir" hareketine katıldı. 1924'te Çekoslovakya Komünist Partisi'ne girdi. Ülkesinin Nazi işgali altında olduğu dönemde yurdunu terk etmedi ve bir süre tutuklu kaldı. 1934'de Birinci Sovyet Yazarları Kongresi'ne, 1935'te Paris'te Uluslararası Yazarlar Kongresi'ne katıldı. 1945'de ülkesinin özgürlüğe kavuşmasından sonra, Kültür Bakanlığı Sinema Sanatları Bölümü'nün başına getirildi. Şairliğinin yanı sıra besteci, çevirmen, fotoğrafçı, gazeteci, ressam, ve romancı  olarak da ürünler verdi. 1920'den sonra yoğun bir şiirsel üretim sürecine giren Nezval, bu yıllarda ülkesinde Poetizm (şiircilik) akımının önde gelen isimlerinden biriydi. Bu akım, gerçekliğin,
kendiliğinden şiire ve mutluluk duygusuna dönüşebileceğini savunuyordu. Gerçeküstücülüğü benimsemesine ve bu akımı ülkesine taşımasına karşın, gerçekçi şiirler yazıyordu. 1950'li yıllarda  Nezval,   gerek Avrupalı  gerek dünyanın dört bir yanından aydınlarla biraraya geldi.1953'de ulusal sanatçı seçildi. 6 Nisan 1958'de, Prag'da yazmakta olduğu otobiyografisini tamamlayamadan öldü.