Vasfi Mahir KOCATÜRK

1907 yılında Gümüşhane'de doğdu, 17 Temmuz 1961 tarihinde Ankara'da öldü. Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten
sonra, edebiyat öğretmenlik, müdürlük, maarif müfettişliği yaptı.

Yedi Meşale topluluğu içinde yer aldı. Halk şiiri geleneğinden yararlandı, kahramanlık şiirleriyle ilgi uyandırdı.