NAMLANIŞ DESTANI

            	 "ayrılıklara" 
boş boş dururken manzara olsun diye yaratmak kolay, 

ve yarattığınla gururlanmak, 
oturduğun yerden anlatmak kendini, kurallar koymak, 
kader belirlemek kolay, 
çağrışımlarını şekle bürümek an meselesi, 
çaresizlik, iki ucu boklu değnekle uğraşmak nedir bilmezsin; 
sözler savurmak, itaate zorlamak, vaadetmek işten değil, 
tatmadın, 
senin annen ağlamıyor sana, 
kurşunlar geçmiyor başının üzerinden, 
özlemiyorsun çocukluğunu, babanın yaşlanışını görmüyorsun, 
kardeşlerini öldürmüyor bu zorba hayat, 
dostlarını yolcetmiyorsun bilinmezlere, 
ellerin buz değil, titremiyorsun, çalışmaktan öte 
gözlerin kanamıyor uykusuzluktan, 
ağlamayı saklamaya çalışmak, hıçkırığını bastırmak nasıl zor, 
yaşamadın, 
tahtına kurulup, yormadan kendini, 
gerinerek, güvenerek sesinin şahlığına, 
kaynağı belli olmayan, sınırsız gücünün şehvetiyle 
ahkâm kesmek kolay; 
kolay "çarpmak" beni, 
sefil görmek yarattıklarını, dedikodusunu yapmak, 
sınırlamak, ensesine tokat, kaderine sille, aklına ziyan vurmak 
mesele değil, 
şimdi bunlar olurken, 
biz, bu "değmez" oyuncaklar, cebelleşir didinirken, 
istemediğimiz halde insan olmakla yargılanıp, 
ne menem olduğunu yaşamadan bilemeyeceğin, 
hayat illetiyle yorulur, tüketilir, denenirken, 
aklımıza yazdığın cennet-cehennem ikileminde, 
gidip geldikçe, hiç oluyorken yaşlarımız, 
eserin, patlayan ütopyalar emdikçe direncimizi, 
senin de bunları hissetmeni, bunlara dayanmanı, 
biz olmanı istiyorum, 
çaresizliği, güçsüzlük ebedi hastalığıyken insanlığımızın, 
güçlü olmaya çalışmanın ne demek olduğunu, 
imkânsızlıklar dehlizinde yitirirken tüm varlığı, 
kahretmenin, isyanın, utancın, beklemenin, uykunun, 
hiç bir işe yaramayacağını bilmenin ıstırabını, 
yoksulluğu, sessizliği, yorgunluğu, hiçliği, 
görmeni istiyorum, 
sana bunları yazmak nafileliğiyle, 
bunları yazmaya gelirken geçilen dermansızlıklarla, 
karşılaşmanı... 
en neticesinde, hepsini geçtim, 
hepsini bitirdim, 
aşık olmanı istiyorum tanrı'm, 
"ayrılık" bukağı ne çetrefil, 
hiç olan arzular neye kadir, 
katlanmak, çekmek, kabullenmek, 
sevdiklerini kaybetmek, 
tanrı'nın yalnızlığının acısını, 
senden çıkarmasına boyun eğmek ne demek 
görmeni istiyorum...

20.12.00 - 21:38 
"yer serildi uçsuz bucaksız, insanoğlu serpildi üzerine, gökle örtüldü üstü, bazı canlılar da garnitür olsun, afiyet olsun"
Umut TAYDAŞ