TAŞTAN ASKER 

İlk oyuncak neydi? 
Kilden mi yapılmıştı, sazlardan mı? 

-Taştan bir asker yaptım 
kurtarsın diye babamı, 
sonra boyadım onu 
yağmurla. 

Asker, dağları aş bu gece, 
o iri adamın mağarasına git, 
köşede duran babamı getir. 

Ülkü TAMER