BİR ANI

Geceyi inen bir yüzdü aşka
Aşkın uğultusunu yıkayan sessizliğin.

Ülkü TAMER