Turgut UYAR

1927 Ankara doğumlu.   Askeri Liseyi ve Askeri Memurlar Okulu'nu bitirdi.  İlk şiiri 1947'de Yedigün dergisinde çıktı. Kaynak dergisinin bir şiir yarışmasında Arz-ı Hal şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç'ın güvendiği şairler arasına girdi.  İkinci Yeni Şiir akımının önde gelen şairlerindendir. 1985'de öldü.