SIĞINMA 

nisana sığınacağım 
sızacağım bir çınara, dallarına elbet 
güneşmiş kıblem 
gölgemi yolunuza sereceğim 
kanayamazsam da toprağına 
yapraktan başka kime ne 
belki sonraki yağmuru bekleyeceğim 

saatler doğruymuş, vakit yanlış 
aydan başka kime ne 
adında bile hüzün geçiyorken bu şehrin 
ay demir, gök kurşun 
nereye sığınır gölgesi 
toprağa sığınmış bedenlerin 

gümüş hançerimi saplayıp yırtıyorken geceyi 
haydi şimdi bir şey söyle 
aynı kalınlıkta olsun gölgesiyle güneşin 

isteyeceğim  yok de, 
de ki: hüzün yok burada 
o gün nisana sığınacağım 

Tülay YENER