YAŞAMI

Romanyalı şair Tudor Arghezi'nin asıl adı Ion N. Theodorescu'dur, 1880 yılında 
Bükreş'te doğdu ve 1967'de aynı kentte öldü. Eminescu'dan sonra en önemli 
Rumen ulusal şairi ve yazarı olarak kabul edilir. Güçlü kişisel sesiyle Avrupa 
şairlerinden bağımsız bir yol izlemiştir. Oltenili bir köylü ailesinin çocuğuydu. 
İlk şiirleri 1896'da Liga Ortodoxa dergisinde Ion Theo takma adıyla yayımlandı 
ve ülkedeki simgeci şairlerin önde gelenlerinden Macedonski'nin dikkati çekmeyi 
başardı. Mistik eğilimleri ağır bastığı için 1899'da Cernica Manastırı'na girdi. 1904'te 
Linia Dreapta dergisinde yapıtları çıktı, aynı yıl İsviçre ve Fransa'ya gitmek üzere 
yola çıktı. 1905-1910 arasında Freiburg'da teoloji öğrenimi gördü. 1910'da Viata 
Sociala adlı toplumcu derginin yazarları arasında yer aldı. 1915'te Cronica adlı 
dergiyi çıkarmaya başladı. Barış yanlısı görüşleri yüzünden şimşekleri üzerine çekti 
ve savaş karşıtı görüşleri nedeniyle hapsedildi. Almanlara karşı yazdığı bir yazı 
nedeniyle de Tirgu-Jiu toplama kampında gözetime alındı. Savaştan sonra ise, 
bu kez Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Dışarı çıkınca gazeteciliği 
ve sanatçılığı birlikte yürüttü. 1945'te parlamentoya seçildi ve Yazarlar Birliği başkanlığı 
görevine getirildi. 1947'de Ulusal Şiir Ödülü'ne lâyık görüldü.
 
	Tudor ARGHEZI