YAŞAMI

Dadacı akımın kurucularından Rumen asıllı Fransız şair Tristan Tzara, 16 Nisan 1896'
da Romanya'da Moineşti'de doğdu, 24 Aralık 1963'te Paris'te öldü. Asıl adı Samuel 
Rosenstock'tur. 1916'da Zürich'te Cabaret Voltaire' adlı café'de arkadaşları  ile birlikte 
Dada akımının sözcülüğüne soyunan Tristan Tzara 'Dada' adlı dergiyi yönetti. 
Dil ve estetik kurallarını, bunların denetlemesini, mantık dizgesini yok sayan ve sözcük 
anlamlarına değer vermeyen, alabildiğine bağımsız çağrışımlarla ilkel ve doğrudan 
anlatım biçimi arayan bir sanat akımı olan Dadacılık; dünyanın, insanlığın yaşadığı 
yıkımdan umutsuzluğa düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan 
anlayışa sahip bir felsefi yapıdan etkilenmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı 
umutsuzluktan, boğuntu ve dengesizlikten, burjuva değerler karşısında duyduğu 
tiksintiden kaynaklanan protesto eylemleri yapan ve güvensizlik ve umutsuzluk 
içeren yıkıcı bir devinimdi. Tristan Tzara, Birinci Dünya Savaşı sonrası 1919'da Paris'e 
gelerek  André Breton, Philippe Soupault ve Louis Aragon ile birlikte 'Littérature' 
dergisi çevresinde Dada devinimi sürdürdü. Dada akımı 1923'te Coeur à barbe 
gecesinde sona erdi. Pek çok Dadacı gibi Gerçeküstücü yönelişi başladı. 1935'te 
Fransız Komünist Partisi'ne üye oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız Direniş 
Hareketi'nde çalıştı. Yaşamının son yıllarında kendisine göre yasaklara karşın şaire, 
içindekini dile getirme olanağı sağlayan anagramlar yardımıyla  Villon'un Gizi  
(le Secret de Villon)' çözmeye çabaladı.Tristan  TZARA