DADA BİLDİRİSİ (1918)

Ailenin yadsınmasını doğuran nefretin tümü ürünü dadadır; yerle bir edici eylemin, 
var güçle yumruklarda anlatılışı: DADA; incelik ya da uysal bir uzlaşmanın utangaç 
duygusuyla, günümüze değin yadsınmış tüm yolların tanınması: dada; doğuştan 
zavallıların dansı olan mantığın yok edilişi: DADA; tüm hiyerarşiler ve uşaklarımızca 
bir değer olarak ortaya atılan her tür toplumsal eşitsizliğin yok edilişi: DADA; 
eşyanın her biri ve tümü, duygular ve karanlıklar, görünüşler ve koşut çizgilerin 
belirgin çarpışması kavga için birer yoldurlar: DADA; belleğin yok edilişi: DADA;
kazıbilimin yok edilişi: DADA; peygamberlerin yok edilişi: DADA; geleceğin yok 
edilişi: DADA;saflığın doğrudan ürünü olan her Tanrı'da tartışılmaz salt inanç: 
DADA; öbür küreye, uyum gözetmeksizin, zarif atlayış; haykırışçasına çınlayan 
disk gibi fırlatılmış sözün izlediği yol; ciddi, tasalı, utangaç, ateşli, güçlü, kararlı 
ya da tutkulu olsun, ona bağlı çılgınlıkları içinde tüm kişiliklere saygı; kilisesini, 
gereksiz, ağır tüm süspüsünden arındırmak, sevimsiz ya da sevdalı düşünceyi 
parıltılı bir çağlayan gibi tükürmek ya da onu göklere çıkarmak - olması ile 
olmaması bir büyük doyum duygusuyla- ve çalılıklardakine denk yoğunlukla, 
meleklerin vücutlarının ve ruhunun soylu ve altın kanı için saf, temiz böcekler. 
Özgürlük: DADA DADA DADA, kasılmış acıların uluması, çelişkilerin, aykırılıkların,
kabalık ve tuhaflıkların (grotesque), bağdaşmazlıkların sarmaşması: YAŞAM. 


Tristan  TZARA


Çevirenler : S.KANTEL - T.İNAL