ANLAMADIN

Sana sabahı getirdik
sarhoş ve yorgun
bir yataktan zorla koparılmış
sana sabahı
   dağa kaldırılmış bir kız gibi getirdik,
   anlamadın.

İnsanların hep canı sıkılır,
sana sabahı onun'çin getirdik
ama sen Tanrı'yı yadsıdın
   dağa kaldırılmış bir kız gibi
   anlamadın.

Okuntu salmadık anlamalısın
gün doğuyorsa kendiliğinden
geceler geceliğinden yitirdiyse çok
belki bir yıldız doğacağından.
Sen uzaksın
gecelerce sabahlarca yıldızlarca bekleyeninden
çağrıldın ama
  dağa kaldırılmış bir kızın rüyasındaydın
  anlamadın.

Gün bugün diyordu bir ses bugün
Yorgun bir yataktan
  sarhoş ve yorgun
  zorla koparılmış,
       getirdiler beni,
sabahtı ama insanların canı sıkılıyordu
belki senin de...
      Anlamadın.

Suphi AYTİMUR