RONDEL
Sevişiriz dilersen şâyet
Aşkı anmadan dudaklarınla
Bir şeycik yapamaz bize anla
Susmaktan gayri bu gülden demet
 
O nağmeler ki gülüşün elbet
Veremez pırıltısını aslâ
Sevişiriz dilersen şâyet
Aşkı anmadan dudaklarınla
 
Sessizce sarmaş dolaş nihayet
Sylphe giymiş kıpkızıl urbasını
O hayâl kanatların uçlarını
Alev bir öpüş kavrar âkıbet
Sevişiriz dilersen şâyet
Stéphane MALLARMÉ

Çeviri: Salâh BİRSEL