ÇİLEŞKİ

ölü gerçek diri düş arası gelgitlerinde
gelip gitmeler, gidip gelmeler...
üçüncü bir olasılıkla yırtılıyor
düşle gerçeği ayıran perde
tetik parmağım seyriyor
üç ayaklı demir çelişkiyi alıp sudan
açsam da yelkenlerimi
ah! rotası şaşmış aklım benim
dümeni kırık kalbim...

gitsem 
şiirler çekilecek damarlarımdan
ters akacak denize hasret ırmak
tikle tak arsına sıkışacak
sevgi sözleri. düşler 
kapalı kapılardaki yırtık 
tek kollu matadoru olacağım
iki uyku arası ömrümün...

kalsam
devrik imgelerle eğrilmiş bir şiirin
son mısrasından tırmanabilirsek yukarı
yüzümüzdeki harita yol gösterecek
yanağındaki uçurumdan düşeceğiz sonra
kanla karışık yağmurlardan 
kanatlarımızı kurtarabilirsek
yaralı ele geçireceğiz yaşamı 

tetik parmağım hala seyrimekte
ah! düşe açık bir midye kabuğunun
içinde kalabilseydim keşke

Sevgi  KÖSE