Sevencan KESERKAYA


    20 Ağustos 1964'te Adapazarı'nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlk şiirleri 1979'da sırasıyla
Bugün (Gaziantep), Dil Dergisi (Ankara), Şiir Defteri, Gerçek Sanat ve Merhaba gazetesinde (Almanya) yayımlandı.

    Şair sanat ve şiir anlayışını şöyle dile getiriyor : "Bireysel coşkularımı, sancılarımı, sevdalarımı daha çok öne çıkarıyorum. İnsan - doğa ve deniz aşığı sevgimi duyumsadığım bireysel çıkışlarımı, çağrışımlarımı başkalarına iletmek ve paylaşmak yöntemini ancak şiirle yakalayabiliyorum...Toplumsal hayattaki olay ve olguları, algılayabildiğimce, insandan hareketle görebilmeyi uygun buluyorum. İnsan yaşamının sevgiden, sevdadan ve duyarlılıktan yola çıkarak daha anlamlı kılınacağına inanıyorum. Şiirlerimde bu kaygılardan öte, insan üretkenliğini, iş ve emek sevgisini, zaman ve çağ ilişkisini vurgulamaya çalışıyorum. İnsanı karamsarlığa ve duyarsızlığa iten toplumsal-bireysel acılardan kalkarak, büyük umutlarımıza, tarihsel iyimserliğimize, gerçekliğpimizi gözeterek köprü kurmayı da deniyorum. Ulusal-yerel-evrensel olgulara duyarsız kalamayacağımdan şiir yazımındaki rengim de bu çerçevede oluşmuştur."

       
Tutuşmuş Toprak Rengi, şairin ilk kitabıdır; duygu ve duyarlılık yüklü bu şiirler daha donanımlı bir düzeye sıçramanın yönelişidir.                                                   
Tutuşmuş Toprak Rengi'nin Arka Kapağından.