GÜNLERE DAİR

sevinçler eğreti,
iğnesi kırılmış broş gibi
günler yakamda...

düşündüğüm son konuğu da uğurladı
          yüreğim

çekildi oda köşelerine
        koltuğum 		
        kitaplarım
        camı çizik gözlüğüm
buğulu dudak izli su bardağım.
duvarda
mavi bir düğüm ucunda sarkan tuval.

gece düğümünü çözsün artık
koynuna aldığı gün ışığının

bir gün daha düştü
iğnesi kırılan broş gibi yakmdan

gözleri çapaklı
sesler uyandı

sözlerimi düne bağlayamadan.


Sevencan KESERKAYA