Sándor PETOFİ

Macar lirik şair, ulusal kahramanı Sándor PETOFİ 1 Ocak 1823'te Kiskoros'te doğdu, 31 Temmuz 1849'da Segesvár 'da (bugün Romanya sınırlarında Sighişora) öldü. Asıl adı Aleksandr Petrovics'tir. Köylü kökenli bir aileden geliyordu; annesi hizmetçi, babası kasaptı. Başarısız aktörlük deneyiminin ardından orduya gönüllü yazıldı, sağlığı bozulunca ordudan ayrılıp yeniden aktörlüğe dönerek gezici bir tiyatro topluluğuna katıldı. Ülkesindeki toplumsal adaletsizliğe ve Habsburg hanedanı egemenliğine başkaldırdı. 15 Mart 1848 ayaklanmasına Peşte gençliğinin önderi olarak katıldı. "Talpra, magyar!" (Haydi Macar, Uyan!) adlı şiiri Macar Devrimi'nin simgesi oldu. Petofi, Macaristan'a giren Çarlık askerleriyle savaşmak için yeniden orduya döndü, binbaşı rütbesi ile  Segesvár'da savaşırken şehit düştü, ölüsü bulunamadı, başka ölülerle birlikte ortak çukura gömüldüğü anlaşıldı.