AKŞAM OLUVERİR

herbirimiz bir güneş ışını
yaralamış gibi dururuz
tek başımıza evrenin yüreğinde
akşam oluverir


Salvatore QUASIMODO
 
 
Çeviren : Laura Rotta