YÜK

Arasında bir düşün 
ne ileri ne geri, 
adım atsan uçurum 
ya da gök perdeleri, 
görünürde ne bir dam 
ne bir deniz feneri 
bu saran karanlıkta 
surlarıyla her yeri; 
ayağında yol tozu, 
yüzünde ecel teri, 
diz boyu bata çıka 
ve bir kemik bir deri 
nereye bu yolculuk 
nerden ne günden beri, 
kendi ölün sırtında 
ağır bir kuş benzeri? 

Etinde pençeleri?...
Sait MADEN