NÂZIM HİKMET

Yüreğin bir yeryüzü haritası, uçsuz bucaksız,
insan yüzleriyle çizilmiş yalnız.

Sait MADEN