Roque DALTON


El Salvador'lu şair, gazeteci, devrimci Roque Dalton 14 Mayıs 1935 tarihinde San Salvador'da Quezaltepeque'de (El Salvador) doğdu. San Salvador, Şili ve Meksika üniversitelerinde hukuk ve toplum bilimler öğrenimi gördü. 1955 yılında El Salvador Komünist Partisi'ne katıldı.Yaşamının önemli bir bölümü tutuklu ya da sürgün olarak geçti. Bir keresinde, ölüm tehlikesinde iken bulunduğu binanın duvarları delinerek Dalton kurtarıldı. Ardından on üç yıl Guatemela, Meksika, Çekoslovakya, Küba ve Kuzey Vietnam'da sürgün yaşamı sürdürdü. 1961'de ilk şiir kitabı La Ventana En El Rostro (Penceredeki Yüzüm) Meksika'da yayınlandı ve Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin (UIE) düzenlediği Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1969 yılında Küba'da, Prag'ta iken kaleme aldığı Taberna y Otros Lugares (Taverna ve Diğer Yerler) adlı yapıtı  Casa de Las Americas Şiir Ödülü'ne lâyık görüldü. 1973'te, Küba'da yaşarken ülkesine dönmeye karar verdi ve Halkın Devrimci Ordusu'na (Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP) katıldı. Yeraltında bir gerilla olarak yaşarken, şiirler, popüler tarih ve öyküler yazmayı takma adlarla sürdürdü. 10 Mayıs 1975'te ERP yönetimi tarafından savaşımın yürütülme biçimi ve örgütlenme konularında farklı görüşler taşıdığı için sahte suçlamalarla tutuklanarak idam edildi ve sonra suçsuz olduğu ve "anısının yaşatılacağı" yine ERP yönetimi tarafından duyuruldu.