İKİ GÖZYAŞI
İki damla yuvarlandı ozanın yanağına
Sağ yanağına - sol   yanağına
Sevinç damlası - üzünç damlası
Sevgi gözyaşı - öfke gözyaşı.

İki tertemiz, küçücük damla
Birbirinden ayrı, sessiz, küçücük
Ama birleşmeye görsünler, şiir olurlar
Şimşek gibi çakar, sel gibi boşanırlar.

Resul HAMZATOV

Çeviri: Mazlum BEYHAN