ADSIZ ŞİİRLER
*
Hayır, sen duymayasın diye değildi
Okumayışım sana yeni şiirlerimi
Senden öğrendiğim bir ozanlık kuralı vardı
Yaptığım yalnızca ona uymaktı.

Yasaktı bu kutsal kurala göre
Baba oğul birbirimize şiirlerimizi okumak
Ve ikimiz de baba ikimiz de
Başkalarından duymayı yeğlerdik ne yazmışsak.*
Karısı için bir şiir yazdı ozan:
"Işığımsın benim, yıldızım, şafağımsın,
Yanımdaysan, her şey güzel, doyumsuz,
Yok musun, her şey acı, tatsız!"

Tam bu sırada karısı -yıldızı ve ışığı-
Gülümseyerek gelip kapıda durdu
"Yine mi sen?" diye bağırdı ozan,
"Çalışıyorum, Tanrı aşkına git başımdan!"

Resul HAMZATOV

Çeviri: Mazlum BEYHAN