RENÉ CHAR


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Gecesin sen, lâmbasın;
Bu baca görmen için,
Bu döşek dinlenmen için,
İçmen için bu su;
Işığındır can veren insanlara,
Duvarlar bu insanlar için,
Ey Mariée,
Ey tutsak kadın!


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Les clothes sur le coeur (Kalpteki Çanlar, 1928)
Ralentir travaux (Paul Éluard ve André Breton'la birlikte, İşi Yavaşlatma, 1930)
Le Marteau sans maître (Ustasız Çekiç, 1934)
Feuillets d'Hypnos (Hipnoz Yaprakları, 1946)
Fureur et mystère (Dehşet ve Gizem, 1948)
Les Matinaux (Erken Kalkanlar, 1950)
Recherche de la base et du somnet (Temel ve Doruk Arayışı, 1955)
Commune présence (Ortak Varoluş, 1964)
Dans la pluie giboyeuse (Ahmak Islatan, 1968)
Le Chien de coeur (Gönül Köpeği,1969)
La Nuit talismanique (Tılsımlı Gece, 1972)
Fenêtres dormantes et porte su le toit (Kapalı Pencereler ve Çatıdaki Kapı, 1974)
Commune rencontre (Ortak Buluşma, 1978)

Le soleil des eaux (Suların Güneşi, 1949, oyun)
 

TÜRKÇE'DE RENÉ CHAR

Seçilmiş Şiirler, René Char, Çeviri: Tahsin Saraç, Adam Yayınları, İstanbul,1983

ŞİİRLERİ

Asılı Eros
Aykırı Davranmak
Biçimsel Paylaşım
Çıkmaz
Dağınık Terim
Gerçekler Hürriyeti Getirecek
Kavakların Silinişi
Kırmızı Açlık
Nöbetçinin Öğüdü
Pençe
Sarı Asma Kuşu
Sevdiğimin Giysisi Deniz Feneri Mavi