AYKIRI DAVRANMAK

Var olan evcil domuzlarınıza boyun eğin siz. Var olmayan tanrılarımın
yolundan gideceğim ben.

İnsan kalacağız biz bağışlanmazlık pahasına.

René CHAR

Çeviri : Tahsin SARAÇ