RAINER MARIA RİLKE


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar


 

Rainer Maria RILKE


YAŞAMI

YAPITLARI
Leben und Lieder (Yaşam ve Şarkılar, 1894)
Tagebuchblätter (Günlük Yaprakları, 1897)
Das Buch der Bilder (Görüntüler Kitabı, 1902)
Das Stundenbuch (Saatler Kitabı, 1905)
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (Sancaktar, 1906)
Neue Gedichte (Yeni Şiirler, 1907-1908)
Requiem (1909)
Das Marien-Leben (Meryem'in Yaşamı, 1913)
Die Sonette an Orpheus (Orfeus Soneleri, 1923)
Duineser Elegien (Duino Ağıtları, 1923)


August Rodin (1903)
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Malte Laurids Brigge'nin Notları, özyaşamöyküsel roman, 1910)
Briefe an einen jungen Dichter (Genç Bir Şaire Mektuplar, 1929, ö.s.)

ŞİİRLERİ

Her Şey Büyüyüp
Yalnızlık
Ciddi Saat
Güz Günü
Orfeus'a Sone
Panter
Rüzgârı Seziş