SABAHTAN CEMALİN
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden güzel
Nice bir gezeyim gurbet elleri
Hiç mi bilir yoktur halımdan güzel

Seher bülbülüsün gider gelmezsin
Gelirsen de güzel bakî kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Seni kim uçurdu yuvandan güzel

Pir Sultan Abdal'ım dervişler gezer
Aradım bulmadım derdimi yazar
Şimdi benim dostum cennette gezer
Kalma benim için yolundan güzel


Pir Sultan ABDAL