ÇIKARDILAR KİSVESİNİ BAŞINDAN
Çıkardılar kisvesini başından
Soyuyorlar Şah'ı Merdan Ali'yi
İndirdiler teneşirin üstüne
Koyuyorlar Şah'ı Merdan Ali'yi

Fatma Ana ağlar şol yaşın yaşın
Şundan gördüm Düldül'ün kişneyişin
Ol Şah'ı Merdan'ın kıbleye başın
Çevirdiler Şah'ı Merdan Ali'yi

Mürekkebi Zemzem ile ezdiler
Üst başına Mim duasın yazdılar
Kubunın da Ak Deve'ye kazdılar
Gönderdiler Şah'ı Merdan Ali'yi

Kasdettiler İmamlan soyuna
Zehirler kattılar Hasan payına
Kefenini Ab-ı Zemzem suyuna
Batırdılar Şah'ı Merdan Ali'yi

Pir Sultan Abdal'ım hoş hava ile
Arşa direk dikti bir dua ile
Kanber'in yedtiği Ak Deve ile
Götürdüler Şah'ı Merdan Ali'yi

Pir Sultan ABDAL