BÜLBÜL NE YATARSIN KALK FÎGAN EYLE
Bülbül ne yatarsın kalk figan eyle
Şakıyıp ötmenin günleri geldi
Yeşil yaprak arasında gül kaldı
Sevip koklamanın günleri geldi

Benim yârim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Bizi ziyan eden esmer tenlidir
Niyaza varmanın günleri geldi

Abdal Pir Sultan'ım bu dünya fâni
Boz bulanık akar dağların seli
Yanına almış da nazlı dilberi
Doldurup içmenin günleri geldi

Pir Sultan ABDAL