BİLENE DANIŞ
Bilirim bilirim dersin bilene danış
Danışan dağlan (hey dost) aşar mı aşar
Danışmadan yola çıksa bir kişi
Akıbet yolundan (hey dost) şaşar mı şaşar

Câhile ırak ol kâmile yakın
Bir manâ söyleyim (hey dost) darılma sakın
Hasmın karıncaysa merdane takın
Ummadık taş başa (hey dost) düşer mi düşer

Pir Sultan Abdal'ım böyle mi olur
Kişi ettiğini (hey dost) elbette bulur
Yırtıcı kuşların ömrü tez olur
Zararsız akbaba (hey dost) yaşar mı yaşar

Pir Sultan ABDAL