TANSIK
Başını eğmiş
Kıvırmış kirpiklerini
Ağzı dilsiz
Lambalar yanmış
Bir işim var
Unutulan
Kapılar açılacak nerdeyse
İçeri girmiyeceğim ben
Her şey bu kapının ardında
Konuşulur
Ve ben diyebilirim
Yazgım bitişik odadaki oyunda

Pierre REVERDY

Çeviri: Abdullah Rıza ERGÜVEN