Pierre REVERDY

Fransız şair Pierre Reverdy 13 Eylül 1889'da Narbonne'da doğdu, 17 Haziran 1960'ta Fransa'da Solesmes'te  öldü. 1910'da Paris'e gitti. Kübizm akımı içinde yer aldı. Gerçeküstücülük akımının dışında kaldı ama etkiledi. 1906'da Kübizmi savunmak amacıyla Nord-Sud adlı kısa ömürlü bir dergi çıkardı. André Bréton, Gerçeküstücü Manifesto'da, şiirde imgeyi Reverdy'nin kaleminden açıklamış ve 1924'te Gerçeküstücüler tarafından "yaşayan en büyük şair" olarak duyurmuşlardı. Reverdy, 1924'te Nouveau Monde ödülünü kazandı; 1926'da Solesmes Manastırı'na çekildi ve ölene dek orada yaşadı. Reverdy'nin şiiri için 'gündelik görüntüleri ve yaşamı yansıtırken simgeci yarı-gölgeden keskin nesneler yaratan ve tablo-şiir kaygısıyla dönemin Kübist ressamlarını paylaşan nitelikte taşıdığı, mistisizmden uzak ama düş öğesini gerçekle ustalıkla bağdaştıran bir yapıdadır' denilmiştir.