İNSAN NASIL DEĞİŞİYOR
Anlatsınlar bize o hikâyeyi
	Onun başına geleni söylesinler
Ondan başka kimse konuşmasın artık
	Gülüyor
Sokak karanlık
Gece yavaş yavaş bastırıyor
	Us bırakıyor kendini
	Başka hareketlere
Dipte diz çökerek taş yığını üstünde
	Elleri bağlı
	Bütün bağışlıyanlar
	Acılı kalpleriyle
Hâlâ orada arkadalar
	Gözleri yıldızlı
	Bütün adlar birbirine karışmış
	Kahkahalarla gülmeler
	Kaybolmuş sayılar
Sonunda kaba rüzgâr onların hepsini dağıttı
Yapyalnız gidiyordu yankısız karanlıkta
Bakıyordu göklere duvara yere ve suya
Hikâye vicdan acısı
	Hepsi unutulmuştu
Aynı adam değildi artık
Köşeyi döndüğü zaman

Pierre REVERDY

Çeviri: Adli MORAN