GİZ
	Çan bomboş
	Dil yok kuşlarda
Her şeyin uyuduğu yuvada
Saat dokuz

Kıpırtı yok toprakta
	Göğüs geçiriyor sanki biri
Gülümsüyor dersiniz ağaçlar
	Damlalar tiril tiril dal uçlarında
	Bir bulut delip geçiyor geceyi

Adam türkü söylüyor kapı önünde
	Sessizce aralanıyor pencere

Pierre REVERDY

Çeviri: Tahsin SARAÇ