PHILIPPE SOUPAULT


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 
Su gibi ol
Pınar suyu bulut suyu
Renk renk olabilirsin ya da renksiz
Durdurmasın ama seni hiçbir şey
Zaman bile

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Aquarium (Akvaryum, 1917)
La Rose des vents (Rüzgâr Gülü, 1919)
Les Champs magnétiques (Manyetik Alanlar, Andre Breton ile birlikte, 1920)
Westwego (1922)
Georgia (1926)
Odes à Londres bombardée (Londra Bombardımanı Od'ları, 1944)
Odes (Od'lar, 1945)
L'Arme secrète (Gizli Ordu,1946)
Message de l'île déserte (Çölün İlettiği, 1947)
Chansons (Şarkılar, 1949)
Poèmes et Poésies 1917-1973 (Dizeler ve Şiirler,1981)
Poèmes retrouvés (Geçmişten Bugüne Şiirleri, 1982)

TÜRKÇE'DE PHİLİPPE SOUPAULT
Cehennem Kuşu, Çeviri: Tozan Aklan, Artshop Yayıncılık, İstanbul, 2006

ŞİİRLERİ

Georgia
Mezar Taşları
Ozana Öğütler