PHILIP LARKIN


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


Uluslar için, ayrık otları denli cılız,
Göçebe kavimler için, kayaların arasında,
Kısa boylu, asık yüzlü kabilelere
Ve parke taşları gibi kenetli ailelere
Fabrika kentlerinde karanlık sabahlarda
Ağır ağır ölmektir yaşam.

 

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

The North Ship ( Kuzey Gemisi,1945)
XX Poems (Yirmi Şiir,1951)
Poems (Şiirler,1954)
The Less Deceived (Daha Az Aldanan, 1955)
The Whitsun Weddings (Hamsin Yortusu Düğünleri/Mayıs Düğünleri,1964)
High Windows (Yüksek Pencereler,1974)
Femmes Damnées (1978)
Aubade (Sabah Şarkısı,1980)
Collected Poems (Toplu Şiirler,1989)

TÜRKÇE'DE PHILIP LARKIN

Philip Larkin Seçilmiş Şiirler, Çeviri: Şavkar Altınel-Roni Margulies, Adam Yayınları, İstanbul, 1990

ÖDÜLLERİ

1984 W.H. Smith Edebiyat Ödülü

ŞİİRLERİ

Baba Evi
Söyleyecek Bir Şey Yok
Susamak Özgürlüğe
Varış
XIII

BAĞLAR

http://www.philiplarkin.com