YAŞAMI

Bulgar şair ve oyun yazarı Peyo Yavorov'un asıl adı Peyo Kraçolov'dur. 6 Mayıs 1877'
de Çırpan'da doğdu, 20 Ocak 1914'te Sofya'da öldü. Öğrenimi yaşamı köyünde ve 
Filibe'de geçti. Telgrafçılık, kütüphane görevlisi, sanat yazmanlığı yaptı.1903 Ağustos'
unda Osmanlı yönetimine karşı girişilen başarısız Makedonya Ayaklanması'nın 
hazırlanmasında rol oynadı. Devrimci gazetelerde yayın yönetmeliği yaptı ve partizan 
gruplarla iki kez Makedonya'ya geçti. Karısının 1913'te kendini öldürmesi üzerine kendi 
de intihara kalkıştı, başaramadı, kör oldu. 1914'te Sofya'da genç yaşta intihar etti.
Bulgar şiirinde Simgeciliğin öncüsü kabul edilir. Radikal hareketlerden düş kırıklığına 
uğradıktan sonra Gerçekçilikten uzaklaşarak iç gözleme ve Simgeciliğe yönelmiştir.

Peyo YAVOROV