CAN VERMELER 

Can çekişmeler başladı Kajamarka’da, 
Ulu ağaç mavi pistil Athaualpa, 
Dinledi rüzgarı: 
Bir çelik sesiydi uğuldayan 
Karanlığın ışıltısıydı bu 
-Güçlü ve oynak-. 
Bir atlı topluluğuydu 
Çayır çimen arasında kıpırdayan! 
Başbuğlar geldiler 
Beyzadelerle çevrilmiş İnka 
Kurtuldu şarkıdan ve danstan 
Bir başka gezegenden gelme 
Terli ve sakallı ziyaretçiler 
Saygı duruşunda bulunuyorlardı 
Hayın yürekli, kokmuş çakal 
Valverd bir armağan sürdü 
Bir sepetçik, bir meyve belki 
Atların geldikleri diyardan 
Athaualpa aldı bu nesneyi 
Bilmiyordu neyin nesiydi bu 
Ne çınlar ne parıldar! 
Gülerek bıraktı yere, 
Katil haçlı çakal 
Gürleyiverdi: 
“Vurun, öldürün; 
Bağışlarım sizi cümle günahınızdan.” 
Bir gökgürültüsü koştu 
Haramilere. 
Bu anda beyzadeler 
Çevirdiler can çekişen İnka’yı. 
Kanımız doldu beşiğine, 
On bin Perulu düştü yere 
Haçların kılıçların altına 
Pizarro Estramadur’lu zalim cellat 
Bağladı o canım kollarını İnka’nın 
Gece kara bir kor gibi indi 
Peru’nun üstüne! 

 

Pablo NERUDA