BÜYÜK SEVİNÇ 

(XX) 
Peşinde seğirttiğim gölge, henüz benim değil 

* 

Ne kitaplar beni ağulasın diye yazdım, 
Ne de zambak peşinde koşan; 
Acemi çaylaklar için! 
Ayı ve suyu dileyen 
Basit kişiler için yazdım: 
Düzen isteyen, ekmek ve şarap isteyen 
Alet ve gitara isteyen 
Basit halklar için  
Halk için yazdım, 
Şiirimi köylü gözleriyle okuyamayan. 
Yaşantımı zehir zıkkım eden hava 
Ve bir satır, kulaklarına ulaşacak bir gün: 
İşte o zaman, 
Başını kaldıracak basit emekçi 
Ve taşlarla dövüşen madenci gülümseyecek 
Alnını kaldıracak kürek işçisi 
Ve şahane balığın pırıltısını daha iyi görecek 
Balıkçı; 
Ve elleri tutuşacak 
Ve biraz yıkanınca 
Kokulu sabunlar içindeki çarkçı 
Bakakalacaklar şiirlerime 
“Belki bir arkadaştı” diyecekler 

* 

Başka taç istemem, 
Bu bana yeter! 

* 

Çıkınca fabrika ve madenlerden, 
Şiirim toprağa karışsın istiyorum 
Zulüm gören insanın zaferine, havaya. 
Ve genç bir delikanlı, 
Ağır ağır ve madenlerle ördüğüm yaşamı 
Açınlasın diyorum 
Köşe bucak saçılan bir kutu gibi. 
Doldursun ruhunu içine 
Ellesin fırtınalara. 
Benim de şen olsun yüreğim 
Boralı yüceliklerde. 

 

Pablo NERUDA