Edirne Sümerbank'ta
ayakkabı reyonunda çalışan kıza aşık oldu.
çünkü genç kızın bıyıkları
O'na otuzbeş numara giydiğini unutturmuştu.Özlem TUTAR