Yokluğuna da razıydım
sen var olmamayı seçtinÖzlem TUTAR